TRAINING
BOEKEN
MENU

Bijbelverhalen Leren Interpreteren - Het grote plaatje

11 oktober 2021
Bart van Nes

 

Bijbelverhalen leren interpreten 4 – het grote plaatje

Afgelopen maand hebben met elkaar gekeken naar het leren interpreteren van Bijbelverhalen. Als  Sermon Movement Center geloven we in de kracht van oorspronkelijke waarheid die op originele wijze wordt gecommuniceerd. Om tot oorspronkelijke ideeën te komen heb je tools nodig om scherp te lezen en diep te kunnen graven in de Bijbel. In de training Bijbelverhalen leren interpreteren krijg je deze tools. Vandaag kijken we naar de laatste van vier poorten: de analyse van de tekst op structuurniveau.

 De analyse van de tekst op structuurniveau

De schrijver beschikt over een uitgebreid instrumentarium om de tekst zodanig van structuur te voorzien dat de boodschap gelaagd en overtuigend tevoorschijn komt. De schrijvers hebben op verschillende niveaus structuur in hun tekst aangebracht: op het niveau van vers, vertelling en reeks van vertellingen of boek.

Voorbeeld op boekniveau

Het grootste niveau van structuur aanbrengen is op boekniveau. Elk Bijbelboek is met aandacht gecomponeerd en daardoor ook voorzien van een intentionele structuur. Het eerste Bijbelboek Genesis doet dat bijvoorbeeld aan de hand van het woordje ‘toledot’ wat letterlijk verwekking betekent en in de NBV meestal vertaald als nakomelingen. Je vindt dit woord in Genesis 2:4, 5:1, 6:9, 10:1, 11:10, 11:27, 25:12, 25:19, 36:1, 36:9 en 37:2. Genesis betekent ‘oorsprong’ en door deze indeling verstrekt de schrijver zijn boodschap over welke personen/volken uit wie voortkwamen en ontstaan er afgebakende verhaallijnen: van Adam tot Noach en van Abraham tot Jakob. Hetzelfde gebeurt ook in het laatste boek van de Bijbel. Hier geeft Johannes 4 keer aan dat hij ‘in geestvervoering’ raakt (Openbaring 1:10, 4:1, 17:3, 21:10) waarmee hij het boek opbouwt in vier hoofddelen. De laatste twee beginnen én eindigen met bijna dezelfde woorden. Het resultaat is dat Openbaring bewust toewerkt naar een tweeledige climax: de val van Babylon én de komst van het nieuwe Jeruzalem.

De schoonheid van structuur

De structuur van een boek of verhaal is altijd ondersteunend én versterkend aan de boodschap van de tekst. Één van de belangrijkste tips als het gaat om structuur is om te letten op hoe de situatie is in de opening van de tekst en hoe deze is veranderd aan het slot van de tekst. Als je hierop gaat letten zul je ontdekken dat de schrijver meestal bewust bepaalde herhalingen van woorden of uitspraken gebruikt om daarmee de beweging van de tekst extra kracht bij te zetten.

Neem en lees

In een tijd van scrollen, swipen en haastig snellezen wordt goed en aandachtig lezen een kunst die steeds minder mensen verstaan. In de training Bijbelverhalen Leren Interpreteren leren we je écht goed lezen zodat je steeds weer zal ontdekken ‘er staat echt veel meer dan er staat’. We hopen dat de tips van afgelopen weken je helpen om steeds scherper de grote rijkdom van de Bijbel te zien.