TRAINING
BOEKEN
MENU

Inchurch

InChurch 

 

Een InChurch is een uniek traject op maat om te investeren in het sprekersteam van jullie kerk. De basistraining Verbindend & Overtuigend Spreken legt de basis voor een bloeiende sprekersbediening in de lokale gemeente. Het traject helpt (leken) predikers schatten vanuit het Woord te ontdekken en die te vertalen naar gedenkwaardige preken die verbindend en overtuigend worden gebracht. 

Preken is een proces waarin de prediker en de hoorder afhankelijk is van de werking van de Geest. Tegelijk is het een ambacht, waarbij je als prediker kunt leren hoe je oorspronkelijke waarheid op een originele wijze kunt verwoorden en verbindend en overtuigend kunt brengen.

 

Met een InChurch bouw je aan een team van sprekers die: 

o Het Woord laten spreken. De Bijbel staat centraal. Bijbelpassages worden uitgelegd en toegepast op het leven. 

o Het Woord op diepe wijze weten te verbinden aan het leven van de hoorder. Er wordt niet ‘over de hoofden heen’ gesproken, maar recht tot het hart. Mensen voelen: dit gaat over mij. Het is niet alleen ‘wat’, maar ook ‘hoe’. 

o De Bijbelse boodschap op verrassende wijze weten te brengen: oorspronkelijke waarheid wordt op originele wijze gebracht. 

o Het evangelie laten schitteren. Jezus wordt grootgemaakt in de prediking. Er wordt geen één-dimensionaal ‘how-to’ verhaal gebracht (al zit er voldoende ‘hoe’ in), maar de prediking laat de grootheid van God zien en hoe zijn genade en liefde overwint en transformeert. 

o Het beste in elkaar naar boven haalt. De sprekers kennen elkaar, bemoedigen elkaar in hun bediening, stimuleren elkaar in hun ontwikkeling en scherpen elkaar doordat zij – vanuit een gedeeld taalveld – elkaar goede feedback geven. 

o Het gemeente-DNA belichamen, zodat ze van binnenuit mee kunnen bouwen aan de gemeente.

Opzet 

Een InChurch bestaat uit 6 avondsessies (19.30-22.00 uur) en vindt plaats in het eigen kerkgebouw. Naast de avondsessies krijgen de deelnemers thuiswerkopdrachten mee om mee aan de slag te gaan. De spreker zal gemiddeld 3,5 uur per week bezig zijn met de training tijdens het traject.


Resultaat 

De deelnemers zullen na de training de volgende doelen behaald hebben: 

- De sprekers hebben grip gekregen op het voorbereidingsproces van een preek door de vijf stappen van Ontdekken, Ordenen, Omschrijven, Onthouden en Overdragen te doorlopen om te komen tot een verbindende en overtuigende preek.  

- De sprekers leren hoe ze methodisch en onder leiding van Gods Geest Bijbelteksten kunnen interpreteren en kunnen vertalen in verbindende en overtuigende preken. 

 - De sprekers hebben onder deskundige begeleiding twee preken ontwikkeld die ze daadwerkelijk kunnen houden en hiermee heeft elke spreker een nieuw referentiekader voor de eigen prediking gecreëerd. 

- De sprekers weten hoe ze verbindend en overtuigend kunnen communiceren, en op welke manier ze dynamiek in hun preek kunnen brengen zodat er gedenkwaardige communicatie ontstaat. 

 - De sprekers zijn getraind in impactvolle podiumcommunicatie en weten hoe ze een podium in moeten nemen. 

- De sprekers houden twee preken live voor de groep en weten aan welke zaken ze kunnen werken in verdere ontwikkeling. 

 
Ervaringen 

Jonathan Venema kan als voorganger meepraten over de impact van het InChurch traject. Door het traject zijn de sprekers in zijn kerk enorm gegroeid in communicatiekracht en wordt het Woord veel krachtiger in zijn gemeente en daarbuiten gebracht. En samen als team hebben ze hebben ze de ontstane cultuur van kwetsbaarheid en bemoediging door kunnen zetten. ‘Maar de grootste verandering zit misschien wel in mezelf als persoon’. Lees hier zijn ervaring. 

 

Een Inchurch traject in jouw kerk? Mail ons gerust