TRAINING
BOEKEN
MENU

De ultieme storyteller

3 mei 2021
Bart van Nes

De ultieme storyteller

Er was eens… Met deze woorden worden nieuwe werelden ontsloten. Ze zorgen ervoor dat we ons gaan openstellen en ons graag laten meevoeren in wat er komen gaat. Voor we het weten zien we het voor ons en zitten we er midden in. Informatie is statisch maar verhalen zijn dynamisch. Informatie is vaak cognitief maar verhalen zijn affectief: ze vormen ons en vertellen ons wie we zijn. Daarom begint bijna elke TED talk met een persoonlijk verhaal. Daarom kan je als bedrijf niet zonder je ‘corporate story’ en daarom wordt elk product door marketeers verpakt in een verhaal dat groter is dan het product zelf. Storytelling is vandaag weer helemaal hip.

Maar storytelling is niet nieuw. Al 2000 jaar geleden deedJezus precies hetzelfde. Overal waar Jezus kwam vertelde Hij gelijkenissen over het koninkrijk van God. Je kent ongetwijfeld de verhalen over de verloren zoon of de barmhartige Samaritaan. Maar wat maakt deze verhalen zo goed? Omdat deze verhalen iets met ons doen. Drie dingen in het bijzonder:

Verbeelding

De gelijkenissen prikkelen onze verbeelding. Onze verbeelding is de haak waar verhalen zich aan vasthechten en tot leven komen. Jezus redeneert ons niet het koninkrijk in met goede argumenten of een excel spreadsheet met allemaal berekeningen. Nee, Hij schetst een nieuwe wereld waarin we onszelf kunnen zien en worden uitgenodigd om deel te nemen. De gelijkenissen zijn een nieuwe bril die we aangereikt krijgen waardoor we de wereld op een andere manier gaan bekijken. De gelijkenissen zijn ontwapenend. Ze gaan voorbij aan onze wantrouwende houding en rationele verdedigingsmechanismen en voor we het weten veroveren ze ons hart. Hij zegt als het ware: ‘Stap in het verhaal en kijk om je heen. Durf je je voor te stellen dat de wereld er zo uit kan zien?’

Verlangen

De gelijkenissen wakkeren onze verlangens aan. Iedereen heeft bewust of onbewust een idee van wat het goede leven is. We hebben allemaal een vergezicht van het ware geluk. Elke dag worden we gevoed met plaatjes, beelden en boodschappen van hoe een geslaagd en gelukkig leven eruitziet. Marketingsbureaus en reclameboodschappen proberen ons dagelijks te verleiden en het gevoel te geven: ‘Dit mis je, dit wil je en wij hebben het’. Tegenover het verhaal van ‘leef voor jezelf’ zet Jezus een ander verhaal. De gelijkenissen zijn een oefening om ons verlangen wakker te maken voor een veel grotere realiteit. Elke keer wanneer Jezus zegt; “Het koninkrijk van God is als een…” nodigt Hij ons uit om de wereld door Zijn ogen te zien. Hij geeft ons daarmee een vergezicht: zo zal het zijn wanneer Gods nieuwe wereld komt. De gelijkenissen trekken ons uit het hier en nu en fluisteren ons toe: ‘is dit niet waar je ten diepste naar verlangt?’

Verwachtingen

De gelijkenissen ontregelen onze verwachtingen. Wat verwacht je van God? Zoals we een beeld hebben van wat het goede leven is, zo hebben we ook een beeld van wie God is of wie God zou moeten zijn. Onze opvoeding, kerkelijke omgeving en de boeken die we lezen, dragen daar allemaal aan bij. Zelfs wanneer we verlangen naar het koninkrijk van God hebben we daar onze eigen voorstellingen of verwachtingen bij hebben. Maar wat Jezus eigenlijk wil doen, is ons een plaatje geven van hoe Zijn koninkrijk echt in elkaar zit. Hij bevraagt ons over de beelden en ideeën die we hebben van God. Soms daagt Hij ons uit om groter van God te denken en andere momenten ontmaskert Hij juist onze aannames en ideeën. Tegenover valse verwachtingen en beelden reikt Jezus ons nieuwe beelden aan. Dat kan pijnlijk en ontnuchterend zijn maar uiteindelijk wel erg bevrijdend.

Revolutie

Dit is wat de gelijkenissen met ons doen en dit is waarom de gelijkenissen van Jezus nog steeds wereldberoemd zijn. Ze hebben miljoenen mensen gevormd en in beweging gezet voor het koninkrijk van God. Dat is de kracht van verhalen. Het zijn de sleutels die een revolutie teweeg kunnen brengen.

Wil je meer weten over de kracht van de gelijkenissen van Jezus? Bestel nu het boek 'De zaaier, de koning & de erfgenaam' in onze webshop en meld je aan voor de masterclass gelijkenissen.