TRAINING
BOEKEN
MENU

Hoe bestudeer ik een Bijbeltekst?

8 maart 2021
Henk Stoorvogel

 

Bijbelstudie: hoe bestudeer ik een Bijbeltekst?

Stel: jij wilt vanuit een bepaald tekstgedeelte een preek maken. Hoe bestudeer je de tekst dan op een goede manier? Veel mensen pakken er meteen een studiebijbel bij, of zoeken op internet een paar preken van anderen over hetzelfde tekstgedeelte op. Je manoeuvreert jezelf dan meteen in het spoor van een ander en laat weinig ruimte voor Gods Geest en je eigen creatieve proces. Ons advies is om altijd te beginnen met een onbevangen ontmoeting tussen jou en de tekst, onder leiding van de Geest.

 

Bijbellezen met Ignatius van Loyola

Binnen het Sermon Movement Center werken we veel met de Bijbelleesmethode van Ignatius. Ignatius van Loyola is de grondlegger van de orde van de Jezuïeten. Hij heeft een manier van bidden ontwikkeld waarbij het Woord van God centraal staat, creativiteit veel ruimte krijgt en intuïtie een grote rol speelt. Het is een sterke combinatie van methodiek en creativiteit. Het gaat om het ‘proeven’ van datgene dat van belang is, in afhankelijkheid van de heilige Geest. Het Ignatiaanse gebed helpt om diep tot Bijbelteksten door te dringen en te komen tot oorspronkelijke waarheden, die je vervolgens op originele wijze kan brengen.

 

Kies een tijd en een plaats

Ignatiaans bidden begint met het kiezen van een tijd en een plaats.

Met het kiezen van een tijd wordt een vast tijdstip en een vaste tijdsduur bedoeld. Kies een tijdstip waarop je scherp bent. Wat is jouw beste moment van de dag om een Bijbelgedeelte te bestuderen? Voor de meeste mensen is dit ergens in de ochtenduren. Kies daarnaast ook een vaste tijdsduur. Dit is doorgaans tussen de dertig en zestig minuten. Kies daarbij ook een vaste plaats. Deze plaats wordt steeds meer geladen als de plaats waar God jou ontmoet.

 

Bijbelstudie in vijf stappen

Nadat je een tijd en een plaats hebt gekozen doorloop je de volgende vijf stappen:

1.      Open je hart voor de aanwezigheid van God. Dank de Vader, Zoon en Heilige Geest voor hun aanwezigheid en liefdevolle verwelkoming van jou. Je lichaamshouding mag hiermee corresponderen, door actief open te zitten, of te knielen. Ik bid vaak iets als: ‘Dank U Vader, dat U hier was, voordat ik hier kwam. En dank U wel, dat U er meer naar verlangt Uw woorden voor mij te ontsluiten, dan dat ik er naar verlang ze te ontvangen.’

2.      Lees het betreffende Bijbelgedeelte in stilte aandachtig door. Vraag God om je te bepalen bij drie zinsneden, vragen, observaties, gedachten of woorden. Deze drie zinnen kun je opschrijven. Je hoeft deze drie observaties niet perse te gebruiken in je uiteindelijke preek, maar ze zetten je vaak wel op een bepaald spoor en helpen je je eerste indruk te vangen. Dit is van belang: de mensen tot wie je gaat spreken hebben immers dezelfde eerste onbevangen ervaring (en dus misschien ook dezelfde soort vragen, observaties) als jij bij de eerste lezing.

3.      Lees de tekst vervolgens nogmaals aandachtig door en open in de geest al je zintuigen. Plaats jezelf als het ware in de situatie, in de tekst. Probeer de tekst te ‘proeven’. Hoe zag de situatie er uit? Hoe rook het? Hoe voelde het? Wat hoorde men allemaal? Schrijf je bevindingen op. Deze stap mag het grootste deel van de tijd in beslag nemen.

4.      Bespreek je bevindingen en gedachten met Jezus Christus, als met een vriend. Dit is zeer intiem en vaak ook een moment in je studietijd dat je ervaart dat God tot je hart spreekt en inzichten openbaart. Deel je gedachten en luister naar wat Hij je te zeggen heeft. Schrijf je bevindingen op.

5.      Sluit het gebed af met het Onze Vader of een Psalm.

Wanneer je twee of drie keer (op verschillende dagen en bijvoorbeeld met verschillende vertalingen) op deze manier een tekst door-bidt, ontstaat er een rijkdom aan inzichten, gedachten en argumenten. Er ontstaat ‘oorspronkelijkheid’ en waarschijnlijk al enkele contouren om dat op ‘originele wijze’ te kunnen brengen.