TRAINING
BOEKEN
MENU

Preken hébben impact!

7 september 2017
Henk Stoorvogel

In 1974 kwam een onderzoeker van de effecten van preken tot een nogal deprimerende slotsom: preken heeft niet of nauwelijks zin. De onderzoeker, Crawford, ontdekte dat slechts 10% van de ondervraagden zich preken die een week eerder waren gehouden spontaan kon herinneren. Erger nog: 29% van de ondervraagden ontkende doodleuk dat zij de preek hadden gehoord die zij de week daarvoor hadden gehoord!

Mooi is dat. Dan doe je als spreker je uiterste best om een boodschap over de bühne te krijgen en dan mag je er volgens bovenstaand onderzoek vanuit gaan dat grofweg een derde van je publiek enkele dagen later zal ontkennen dat zij jou hebben horen spreken over het onderwerp dat je zo goed had voorbereid. 'Huh? Heeft Henk gesproken over een vogelverschrikker? Nee, daar heb ik echt nog nóóit van gehoord.'

Heeft preken dan wel zin?

In het kader van mijn promotie-onderzoek hebben we (onder anderen) vijftien mensen geïnterviewd over de preken die zij gedurende hun leven hebben gehoord. Het betrof vijftien mensen uit allerlei verschillende kerken, van katholiek tot de gereformeerde gemeente en van vrijgemaakt tot pinkster. We vroegen deze mensen onder anderen of er preken waren geweest die hun leven beslissend hadden veranderd.

Elk van de geïnterviewden vertelde verhalen over preken die hun leven diepgaand hadden beïnvloed. Sommigen herinnerden zich preken van tien, twintig jaar geleden als de dag van gisteren. Eén respondent vertelde zelfs gedetailleerd over een preek die ze 29! jaar daarvoor had gehoord.

Sommigen vertelden dat zij door preken hun levensstijl hadden gewijzigd. Anderen dat zij God door bepaalde preken hadden leren kennen of anders tegen het leven aan waren gaan kijken. Vanzelfsprekend herinnerde niemand zich elke preek die hij of zij had gehoord, maar iedereen had wel een verhaal over een preek die was ingeslagen als een bom.

Als onderzoeker was ik vervolgens natuurlijk erg benieuwd naar de redenen waarom sommige preken zoveel invloed op mensen hadden, waar zoveel andere preken dat niet hebben. De antwoorden op deze vragen waren verrassend eenduidig, maar hou ik nog even onder de pet. Het lijkt er op dat er bepaalde aspecten van een preek zijn die ervoor kunnen zorgen dat een preek een diepgaande invloed op de levens van mensen heeft. Als je daar écht benieuwd naar bent: ik ben van plan daar nog een boek over te gaan schrijven. En in de Masterclasses gaan we ook met deze materie aan de slag.

Voor nu vind ik het een erg bemoedigende gedachte dat mensen weliswaar wel eens een preek vergeten, maar dat er ook altijd preken zijn die mensen een leven lang bij blijven en voor diepgaande verandering zorgen.

Zijn er in jouw leven ook preken geweest die jou diepgaand hebben beïnvloed? Mocht je tijd en zin hebben, dan ben ik erg benieuwd naar jouw verhaal. Je kunt me mailen via het contactformulier.

Veel zegen en voor alle sprekers onder ons: laten we vol goede moed doorgaan met het brengen van het geweldige nieuws van de liefde van Jezus Christus!