TRAINING
BOEKEN
MENU

Preken is een Privilege

17 januari 2021
Bart van Nes

Het Woord gaat zo uit de mond van God dat het evenzo de mond van mensen uitgaat; want God spreekt niet openlijk vanuit de hemel, maar gebruikt mensen als Zijn instrumenten. – Johannes Calvijn

God is een sprekende God. Wanneer God spreekt gebeurt er iets. God spreekt en de wereld komt tot leven (Gen. 1:3). ‘Hij sprak en het was er, Hij gebood en het stond er’ (Ps. 33:9). God roept en wij komen tevoorschijn. God spreekt en wij antwoorden. God initieert en wij haken aan. God leidt en wij volgen. In Jesaja 55 zegt God dat Zijn Woord is als sneeuw, regen en zaad. Het daalt neer, valt in de aarde en het zal niet “ledig wederkeren”: Het zal effect en resultaat hebben.

Volmaakte woorden door onvolmaakte mensen
Wij bestaan omdat God bestaat. Preken bestaat omdat God heeft gesproken. Geloven is een gevolg van luisteren naar Gods woorden (Rom. 10:17). En dit is wat zo mooi is aan preken: De eeuwige almachtige God heeft ons Zijn woorden toevertrouwd! Dat had Hij niet hoeven doen. God had ervoor kunnen kiezen om met een grote megafoon aan de rand van de hemel te kunnen staan en kunnen roepen “bekeer je”. Maar God koos ervoor om zijn volmaakte woorden door onvolmaakte mensen heen te spreken. Als je de Bijbel leest zie je dat Gods meest gebruikte bezorgsysteem is; kies een persoon, geef hem een boodschap en laat hem die boodschap gaan vertellen. Het resultaat? Er ontstaat leven en beweging.

Scheppende kracht
Laat dit een moment op je inwerken: God heeft jou zijn woorden toevertrouwd. Levensveranderende woorden. Woorden van waarheid. Woorden van hoop en woorden van liefde. Mogen preken is een onvoorstelbaar privilege! Als je preekt ben je geen oude waarheden aan het afstoffen maar ben je een brenger van goed nieuws. Gods woorden hebbende scheppende kracht en nog steeds wanneer mensen zoals jij en ik onze mond open doen om Zijn Woorden te spreken dan ontstaat er leven en beweging. Het zijn onze monden maar het is God die spreekt en beweging brengt.

Ambassadeur, afgezant, boodschapper
Preken is een privilege. Ik weet niet hoe je op dit moment naar je eerstvolgende spreekbeurt toeleeft maar neem een moment om hier bij stil te staan: God heeft mij zijn woorden toevertrouwd. Wanneer je spreekt mag je Hem vertegenwoordigen. Als ambassadeur, afgezant en boodschapper van de hemelse koning. Wat een voorrecht, wat een eer!

Hoe welkom is de vreugdebode die over de bergen komt aangesneld, die vrede aankondigt en goed nieuws brengt, die redding aankondig en tegen Sion zegt: ‘Je God is koning’. – Jesaja 52:7