TRAINING
BOEKEN
MENU

Spreken op een trouwerij

14 juni 2021
Bart van Nes

Spreken op een trouwerij

Wij gaan trouwen en we zouden graag willen dat jij onze dienst doet.’ Het zal je maar gevraagd worden! Spreken op een trouwerij is een bijzonder voorrecht maar kan tegelijkertijd ook een complexe uitdaging vormen. Een trouwpreek mag niet te lang duren maar er zijn wel heel veel dingen die belicht of meegenomen moeten worden in de preek. Hoe zorg je dat je dit goed doet én een onvergetelijk verhaal hebt voor het bruidspaar? Een aantal tips:

Voorbereiding is alles

Wat verwacht het stel van de dienst? Wat vinden ze belangrijk? Zorg dat je in gesprekken vooraf voldoende te weten komt. Je kunt naast persoonlijke gesprekken het stel ook een persoonlijke vragenlijst te sturen en vragen naar anekdotes, hoe ze elkaar ontmoet hebben en wat ze goede en minder goede eigenschappen aan elkaar vinden etc. In de antwoorden zitten soms verrassende haakjes of inzichten die je in de preek kan verwerken. Wanneer je naast de preek de hele dienst verzorgd let dan op dat je duidelijk de volgorde van alle handelingen afgesproken en doorlopen hebt met het bruidspaar. Dit zijn voor hen vaak spannende momenten en het geeft hen rust wanneer jij duidelijk leiding geeft aan het geheel (wanneer de zaal mag gaan staan? Waar laat de bruid haar bloemen? Eerst het jawoord of eerst de ringen ed?) Dit vraagt om een nauwe afstemming en goede tijdsplanning met derden personen die mogelijk ook een element in de dienst verzorgen.

Jezus centraal

Het stel is de spil van de dag maar de dienst is het moment waarin Jezus centraal staat. Jouw doel als spreker is dat alle aanwezigen nog meer onder de indruk zijn van Hem dan van het bruidspaar. Wat is het goede nieuws dat jij mag brengen vandaag? Dat kun je bijvoorbeeld doen door te benadrukken dat alles ‘perfect’ is aan de trouwdag; de locatie, de jurk, de sfeer, het weer, behalve één ding en dat is het echtpaar zelf. Dan komt het erop aan dat het evangelie vorm krijgt in hun huwelijk en ze elkaar onvoorwaardelijk vergeven en liefhebben door de kracht van de Heilige Geest. Je wilt laten zien dat alleen het evangelie het onwankelbare fundament onder hun huwelijk kan vormen. Ook kun je hun huwelijk in een groter perspectief zetten: Deze dag is niet het hoogtepunt is maar het startpunt van een leven in Gods dienst: Hun huwelijk is Gods middel om elkaar tot heiligheid en geestelijke volwassenheid te brengen en hen tot zegen te maken voor de mensen om hen heen.

Gasten en niet-christenen

Spreken in een trouwdienst betekent dat de rest van de hoorders letterlijk tweederangs zit. Het gevaar daarbij is dat je je teveel gaat richten op het stel voor je en dat de rest van de zaal denkt dat de boodschap hen niet aangaat. Zorg dat je aan het begin van je preek het bruidspaar bewust welkom heet maar vervolgens ook de aanwezigheid van familie, vrienden en overige gasten concreet benoemt. Daarnaast is het goed om in je mimiek soms bewust over het bruidspaar heen te kijken en de zaal aan te spreken. Anders gaan zij ‘voor het stel luisteren’ en niet meer voor zichzelf. Afwisseling tussen je concreet richten tot het echtpaar en de zaal maakt je preek dynamisch en betrekt je hele publiek. Hou in gedachten dat een begrip als verbond voor veel mensen vreemd of onbekend is. Laat ze de schoonheid en de kracht van het huwelijk volgens Gods plan zien: niet beklemmend maar juist bevrijdend!

Maak het onvergetelijk

Het bruidspaar krijgt die dag een overvloed aan prikkels, indrukken en woorden over zich heen. Het is daarom belangrijk dat je je in preek duidelijke keuzes maakt en focust. Less = more. Zorg dat je de trouwtekst of je hoofdpunt stevig neerzet en deze bijvoorbeeld ondersteunt met een visueel voorwerp wat je aan het eind aan hen meegeeft. Ten slotte: wanneer je je preek uitschrijft kun je aan het eind van de dienst je preek op papier in de trouwbijbel stoppen. Zo kan het stel het thuis in alle rust nalezen en jouw woorden opnieuw herbeleven.