TRAINING
BOEKEN
MENU

X-perience Bijbelse Poëzie Interpreteren

22 november 2022
Richard Harting

 

X-perience Richard Harting

 

Richard Harting is een gepensioneerde arts die altijd bezig is geweest met onderwijs en opleiding. Hij is met vervroegd pensioen gegaan om Bijbels onderwijs te gaan geven en om te gaan preken. Ondertussen heeft hij al vele trainingen bij het Sermon Movement Center gevolgd en zet het Woord graag om in actie.

 

- Wat waren voor jou de take-aways van deze module?
‘De toegevoegde waarde zat erin dat niet alleen de parallelismen, maar ook de
plotse veranderingen en de totale ‘beweging’ van een psalm die boodschap van
de psalm krachtiger maken. Maar soms is die lijn helemaal niet zo duidelijk en
dan wordt de boodschap ‘ook chaos of lijden mag je gebed leiden tot God’, zoals
in Psalm 39. De kracht van de conclusie wordt zoveel rijker dan voorheen, een
‘verhoogde betekenisrijkdom’.’

 

- Op welke manier lees je nu anders poëzie dan voorheen?
‘Ik let meer op de achtergrond, structuur en de herhalingen dan vroeger. Zijn het
contrasterende herhalingen of versterken ze elkaar en wat is dan mijn
interpretatie en conclusie? Een Psalm wordt van een gebed van iemand ver weg,
in een extreme situatie, tot een hulp bij mijn aanbidding in tijden van druk en
moeite. Van een hardgrondige vervloeking van de ‘goddeloze’ tot dieper berouw
over mijn eigen missers. Van freewheelend geloven tot heilig respect voor God
en het verlangen Hem een plezier te doen. Ik lees de Psalm met mijn hart en
emotie zoals die mogelijk ook gevoeld is door de schrijver. Daarna ook met het
verstand om de structuren te herkennen en vervolgens weer terug te komen bij
het hart van de conclusie. Vervolgens is het nog een hele worsteling om dit te
verbinden met het hart van de toehoorder.’


- Over welk poëtisch gedeelte heb je onlangs gesproken en hoe was dat?
‘Over Psalm 23 en dat was een boeiende ervaring. Niet in het minst natuurlijk
omdat dit een overbekende Psalm is waardoor het risico groot is tot allerlei
clichés te vervallen.
Het was een prachtige oefening in de reflectie die David ook gekend moet
hebben toen hij als herdersjongen bij zijn schapen zat te peinzen over God en tot
de conclusie kwam dat zijn relatie met zijn schapen is zoals God die heeft met
hem. Zijn dank en lofprijzing zet hij in een krachtig en radicaal statement van
geloof: ‘Mij ontbreekt niets!’
Er volgen geweldige parallellen hoe dat Herderschap van God voor David als
herder werkt en een totale ‘beweging’ die heel hoog begint maar in een doods dal
duikt. De conclusie van de Psalm heeft zoveel rijkdom: de verassende
aanwezigheid van God in ons leven is alles wat we nodig hebben, want zijn nooit
aflatende trouw achtervolgt je en kan je zelfs inhalen voordat je sterft. Niets is
mooier dan de goedkeurende blik van de Vader te mogen ervaren.’