TRAINING
BOEKEN
MENU

X-perience InChurch

6 oktober 2022
Jonathan Venema

 

X-perience InChurch

 

Jonathan Venema is getrouwd met Deborah en heeft twee kinderen. Ze zijn geroepen om een kerk te starten in Broek op Langedijk, om te pionieren. Deze kerk, De Ark, is nu een regionale gemeente waar veel ruimte is voor ontwikkeling en aanmoediging, zodat iedereen kan doen waar hij of zij goed in is.

 

Waarom InChurch?

‘Bij David staat in de Bijbel: hij had het hart, maar ook de skills. Veel mensen hebben het hart om te spreken, maar nog niet de skills. Mensen met moed en de Heilige Geest om mensen te raken, hebben ook skills nodig om het echt over te brengen. De Heilige Geest is niet ineens het jongetje waarbij je kunt afkijken, je moet ook wel zelf aan de bak. Als je nu een professional hebt die deze skills kan trainen, geeft dat ook rust. Met een InChurch traject krijg je het kader en de sleutels om mensen echt in hun kracht te zetten. Dat geeft een stuk veiligheid en sprekers zullen zekerder in hun schoenen op het podium staan. Minder handvatten in het spreken geeft onzekerheid. Je kunt pas freestylen wanneer je de basis weet. Wanneer je er met een bepaalde rust in gaat, kun je de Heilige Geest beter verstaan.’

 

Wie heeft het traject gevolgd?

‘De oudsten, jeugdleiders en mensen die cursussen en trainingen binnen de kerk geven, en ikzelf heb
als voorganger ook meegedaan. Ik vind het belangrijk om je kwetsbaar op te durven stellen. Ons ego
hoeft niet in de weg te staan. Het gaat om het boeien van je publiek en dat gebeurt op verschillende
plekken in de kerk. Je wilt impact hebben en daarin moet je verantwoordelijkheid pakken om te
groeien in onze vaardigheden.’

 


Wat heeft het gedaan met de groepsdynamiek en de feedbackcultuur?

‘Er word je op een hele liefdevolle manier een spiegel voor gehouden en je krijgt bevestiging waar je
het nodig hebt. De professionele laag wordt op een dieper level aangeraakt. Hoe je brein werkt, hoe
je taalgebruik overkomt, je wordt er heel erg bewust van waar je staat. Je krijgt opbouwende
feedback op zo’n professioneel niveau en een stuk veiligheid die geboden wordt. Dat heeft een hele
mooie cultuur van eer gecreëerd in onze kerk. Van iedereen op waarde schatten en bemoediging. Je
creëert een omgeving waar je elkaar op een heel natuurlijke manier naar grote hoogte stuwt. Die
community en kwetsbaarheid met elkaar was zo mooi.’


Wat waren de grootste take-aways van de training?

‘De boodschap in de gemeente wordt meer en krachtiger overgebracht. In de drukte van mensen wil
je tot ze spreken. We willen dat de boodschap die we gekregen hebben zo goed mogelijk ontvangen
wordt. Want de maatschappij is veranderd, hoe kunnen we mensen nu raken. Je creëert met dit
traject door de mens en de skills een omgeving waarin mensen het ook echt kunnen ontvangen.
Mensen onthouden preken, komen erop terug. Het Woord komt zo in mensenlevens terecht. Dat is
prachtig.
De kwetsbaarheid die tijdens de training ontstaan was zo mooi, en gaat nu nog steeds door. De moed
hebben om tevoorschijn durven te komen, en dan een vangnet om je heen hebben. Hoe onzeker je
ook bent, de boodschap ‘je bent geliefd’, dat kwam in de groep heel duidelijk naar voren. Daarom is
het ook veel makkelijker om op het podium durven te gaan staan. Maar de grootste verandering is
misschien wel in mezelf. Ik preekte meer voor theologen, maar hoe het anders moest wist ik niet.
Mijn brein werkt anders dan de mensen op zondag. Ik heb geleerd hoe ik mezelf beter kan
afstemmen op het publiek. Het traject heeft me enorm veel inzicht in mezelf gegeven.’

 
Hoe staat het team er nu voor?

‘Een deel van ons team spreekt ook buiten de kerk nu. De zegen blijft niet alleen in onze kerk hangen, maar gaat verder dan dat. Het traject heeft ontzettend veel vreugde en verwondering in het team zelf gebracht. Het Evangelie brengen hoeft niet alleen door de voorganger te gebeuren, maar het team heeft ervaren dat zij ook preken kunnen geven die levensveranderend zijn. Je kunt je rol oppakken om die boodschap te brengen. Ik wil een leger van predikers, niet alleen de voorganger. We willen hier sterker uitkomen. Wanneer het donker wordt, kunnen we juist licht brengen. Maar dan moeten we wel weten hoe we dat moeten doen en dat we het ook kunnen doen. Meer mensen willen spreken nu en iedereen die het durft krijgt het hoofdpodium. Het is zo gaaf en we willen hier mee doorgaan in een nieuw traject.’