TRAINING
BOEKEN
MENU

Over Ons

Sermon Movement Center: Specialisten in training van (S)Preekvaardigheid

Spreekvaardigheid is een cruciale professional skill, zowel binnen als buiten de kerk. Spreken is een kunst, en iedereen kan het leren, ook jij. Krachtig leren spreken heeft te maken met een groei in persoonlijkheid, de vaardigheid om verrassende content op een heldere manier te ordenen en het vermogen om onder de spanning van het moment je beste prestatie te leveren. Onze trainers zijn erin gespecialiseerd jou te begeleiden in het leren verbindend en overtuigend spreken.

 

Messcherpe methodiek

Het Sermon Movement Center werkt met een messcherpe methodiek, die gebaseerd is op de klassieke retorica en de moderne communicatiewetenschap. In onze trainingen brengen we het beste uit de wereld van theologie, psychologie en communicatiewetenschap samen om jou fundamenteel te helpen groeien in jouw spreekvaardigheid. Of je nu een beginnende spreker die een vliegende start wil maken, of een ervaren spreker die zijn/haar spreekvaardigheid wil verfijnen of bepaalde blokkades wil doorbreken, bij het Sermon Movement Center ben je aan het goede adres voor  trainingen en coaching om jou verder te helpen.

 

Spreken vol leven

We geloven in de kracht van het gesproken woord. De Bijbel zelf begint er al mee: 'God sprak en het was er…' Het gesproken woord is levend. Dus mag ook het spreken niet doods zijn. Het kenmerk van een spreekbeurt die impact heeft, is dat het een gebeurtenis is: er gebeurd daadwerkelijk iets. Je voelt de kracht van de woorden, je wordt diep van binnen aangesproken en je krijgt als vanzelf de wil om te veranderen. 

 

Snijvlak van theologie en communicatiewetenschap

Het Sermon Movement Center richt zich niet alleen op het versterken van de communicatieve aspecten van het spreken, maar ook op het trainen van mensen in nieuwe modellen van interpretatie van Bijbelpassages. Predikers krijgen instrumenten aangereikt om oorspronkelijke waarheid uit de Bijbel op te diepen, die origineel vorm te geven en vanuit verbinding met het publiek overtuigend te kunnen brengen. Het Sermon Movement Center beweegt zich daarmee op het snijvlak van Communicatiewetenschap en Theologie en verenigt het beste van die beide werelden in zich. De trainingen van het Sermon Movement Center versterken daarmee je positie op de arbeidsmarkt en helpen je om de beste versie van jezelf te worden in het overdragen van het gesproken woord.

 

Diepe sporen

Vanaf het begin van de kerkgeschiedenis heeft de retorica, ofwel de kunst van het spreken in het openbaar,  een belangrijke rol gespeeld in prediking. Het was niet alleen van belang wát je zei, maar ook hóe je het zei. Paulus was een meester in de retorica. Zelfs als hij vertelt dat hij 'in vreze en beven' bij de Korintiërs komt doet hij dat met grote welsprekendheid. De kerkvader Augustinus was niet alleen een groot theoloog, maar ook een beroemd 'retor'. Hij schreef het eerste boek over de homiletiek, de preekkunde, waarin hij ook uitgebreid gebruik maakt van de wetenschap van de retorica. Ook bestierde hij een bloeiende praktijk in het opleiden en trainen van mensen in de welsprekendheid.

 

Kenniscentrum op het gebied van spreekvaardigheid

Bij het Sermon Movement Center kijken we niet alleen naar de diepe sporen uit de wortels van de kerk en de theologie, maar baseren we ons ook op communicatiewetenschappelijk onderzoek. In zijn promotie-onderzoek onderzocht Henk Stoorvogel bijvoorbeeld of preken mensen diepgaand kunnen beïnvloeden. Wat bleek: preken kunnen de levens van mensen beslissend beïnvloeden. En de preken die mensen diepgaand beïnvloeden voldoen aan een aantal basiskenmerken van overtuigende communicatie. Zo zijn die preken bijvoorbeeld verrassend en maken gebruik van goede spanningsbogen. Ook verbinden zij diepgaand met de realiteit van de hoorder. Verschillende studenten van Universiteiten en Hogescholen studeerden bij ons af op verschillende communicatieve onderwerpen. Zo ontwikkeld het Sermon Movement Center zich steeds meer als kenniscentrum op het gebied van spreekvaardigheid.

 

Breed erkend

De kwaliteit van de methodiek en het onderwijs van het Sermon Movement Center wordt breed erkend, ook in de academische wereld. Zo trad Henk op als gastspreker voor het Retorisch Genootschap van de Universiteit van Leiden, en is hij gastdocent aan de Universiteit van Amsterdam in het vak retorica. Ook aan de Universiteit Twente en de Christelijke Hogeschool Ede onderwijst Henk de methodiek van het Sermon Movement Center, zoals beschreven in KLINK. Aan de Hogeschool Windesheim is hij betrokken bij het creëren van de leerlijnen van de training in spreekvaardigheid voor de financiële studies.

 
Hoe we je kunnen helpen

Binnen het Sermon Movement Center hebben we trainingen ontwikkeld die jou helpen om te groeien in jouw effectiviteit en impact als spreker. Ons aanbod van trainingen is gestoeld op wetenschappelijk onderzoek, beproefd in de praktijk en wordt gegeven vanuit een diepe liefde voor God, zijn Woord en mensen. Om je te helpen hebben we verschillende producten en diensten:

- Trainingen: op alle aspecten van de predking biedt het SMC training aan, zowel voor beginnende als voor ervaren sprekers. Er zijn trainingen die zich vooral richten op de communicatieve aspecten van de preek en trainingen die zich richten op het verdiepen van vaardigheden in het interpreteren van Bijbelgenres. Als het gaat om het versterken van je positie in de arbeidsmarkt kun je bij onze trainingen ook gebruik maken van de STAP subsidie van de overheid. Je kunt dan tot duizend euro subsidie ontvangen voor een training.

- InChurch Trainingen: steeds meer kerken werken met sprekersteams en/of willen nieuwe of jonge sprekers de kans geven zich te ontwikkelen. Voor een kwaliteitsimpuls van het niveau van spreken in jouw kerk is een InChurch Training voor jullie sprekersteam van grote waarde. Het Sermon Movement Center biedt ook langduriger begeleidingstrajecten voor sprekersteams in kerken aan.

- Coaching: persoonlijke begeleiding in het groeien in spreekvaardigheid of het voorbereiden van een belangrijke preek. We hebben ruime ervaring in het begeleiden van predikanten en sprekers die worstelen met aspecten van hun prediking en hun prediking willen verbeteren.

- Avondschool: enkele malen per jaar bieden we een avondschool aan, waar we een compleet pakket aanbieden in het groeien in spreekvaardigheid. Je leert hoe je op een goede manier Bijbelteksten kunt interpreteren, hoe je vanuit je vondsten uit de Bijbel een verbindend en overtuigend verhaal kunt maken en hoe je dat op de beste manier kunt overbrengen. De avondscholen bieden een optimale mix aan onderwijs en training en zijn een feest voor je persoonlijke ontwikkeling.

Je bent van harte welkom in één van onze programma's.

 

Maak kennis met ons team   

Bekijk de trainingen 

Neem contact met ons op 

We helpen je graag verder.

Met vriendelijke groet,

Henk & Ruth Stoorvogel