TRAINING
BOEKEN
MENU

Over Ons

Sermon Movement Center: Specialisten in training van (S)Preekvaardigheid

 Wij houden van het Woord van God en geloven in de veranderkracht van het gesproken woord. Met het Sermon Movement Center willen we zowel beginnende als ervaren sprekers helpen hun communicatiekracht te vergroten. Onze trainingen en Masterclasses helpen om schatten uit het Woord te ontdekken en die te vertalen naar gedenkwaardige preken. Wanneer sprekers geïnspireerd door Gods Geest verbindend en overtuigend spreken komt er een grote veranderkracht vrij.

 

In vuur en vlam

Het Sermon Movement Center (SMC) wil investeren in bestaande en nieuwe generaties sprekers die mensen in vuur en vlam preken, die Gods Woord in het hier en nu laten gebeuren en die daarmee meebouwen aan de kerk van Jezus Christus en het Koninkrijk van God hier op aarde. Of je nu een beginnende spreker die een vliegende start wil maken, of een ervaren spreker die zijn/haar spreekvaardigheid wil verfijnen of bepaalde blokkades wil doorbreken, bij het Sermon Movement Center ben je aan het goede adres voor masterclasses, trainingen en coaching om jou verder te helpen.

 

Prediking vol leven

We geloven in de kracht van het gesproken woord. God sprak en het was er… Het Woord is levend en de preek mag niet dood zijn, maar hoort bezield te zijn van het oorspronkelijke leven van God en dat leven ook door te geven aan de hoorder.

 

Snijvlak van theologie en communicatiewetenschap

Het SMC richt zich niet alleen op het versterken van de communicatieve aspecten van de prediking, maar ook op het trainen van mensen in nieuwe modellen van interpretatie van Bijbelpassages. Predikers krijgen instrumenten aangereikt om oorspronkelijke waarheid uit de Bijbel op te diepen, die origineel vorm te geven en vanuit verbinding met het publiek overtuigend te kunnen brengen. Het SMC beweegt zich daarmee op het snijvlak van Communicatiewetenschap en Theologie en verenigt het beste van die beide werelden in zich.

 

Diepe sporen

Vanaf het begin van de kerkgeschiedenis heeft de retorica, ofwel de kunst van het spreken in het openbaar,  een belangrijke rol gespeeld in prediking. Het was niet alleen van belang wát je zei, maar ook hóe je het zei. Paulus was een meester in de retorica. Zelfs als hij vertelt dat hij 'in vreze en beven' bij de Korintiërs komt doet hij dat met grote welsprekendheid. De kerkvader Augustinus was niet alleen een groot theoloog, maar ook een beroemd 'retor'. Hij schreef het eerste boek over de homiletiek, de preekkunde, waarin hij ook uitgebreid gebruik maakt van de wetenschap van de retorica. Ook bestierde hij een bloeiende praktijk in het opleiden en trainen van mensen in de welsprekendheid.

 

Ondersteund door onderzoek

Bij het SMC kijken we echter niet alleen naar de diepe sporen uit de wortels van de kerk en de theologie, maar baseren we ons ook op communicatiewetenschappelijk onderzoek. In zijn promotie-onderzoek onderzocht Henk Stoorvogel bijvoorbeeld of preken mensen diepgaand kunnen beïnvloeden. Wat bleek: preken kunnen de levens van mensen beslissend beïnvloeden. En de preken die mensen diepgaand beïnvloeden voldoen aan een aantal basiskenmerken van overtuigende communicatie. Zo zijn die preken bijvoorbeeld verrassend en maken gebruik van goede spanningsbogen. Ook verbinden zij diepgaand met de realiteit van de hoorder.

 
Hoe we je kunnen helpen

In het SMC hebben we Masterclasses en trainingen ontwikkeld die jou helpen om te groeien in jouw effectiviteit en impact als spreker. Ons aanbod van trainingen is gestoeld op wetenschappelijk onderzoek, beproefd in de praktijk en wordt gegeven vanuit een diepe liefde voor God, zijn Woord en mensen. Om je te helpen hebben we verschillende producten en diensten:

- Masterclasses: je kunt je aanmelden bij één van onze Masterclasses, waarbij je in een kleine groep onderwijs van een deskundige ontvangt. Een Masterclass duurt één dag en is vooral gericht op inhoud.

- Trainingen: op alle aspecten van de predking biedt het SMC training aan, zowel voor beginnende als voor ervaren sprekers. Er zijn trainingen die zich vooral richten op de communicatieve aspecten van de preek en trainingen die zich richten op het verdiepen van vaardigheden in het interpreteren van Bijbelgenres.

- InChurch Trainingen: steeds meer kerken werken met sprekersteams en/of willen nieuwe of jonge sprekers de kans geven zich te ontwikkelen. Voor een kwaliteitsimpuls van het niveau van spreken in jouw kerk is een InChurch Training voor jullie sprekersteam van grote waarde. Het SMC biedt ook langduriger begeleidingstrajecten voor sprekersteams in kerken aan.

- Coaching: persoonlijke begeleiding in het groeien in spreekvaardigheid of het voorbereiden van een belangrijke preek. We hebben ruime ervaring in het begeleiden van predikanten en sprekers die worstelen met aspecten van hun prediking en hun prediking willen verbeteren.

- Avondschool: enkele malen per jaar bieden we een avondschool aan, waar we een compleet pakket aanbieden in het groeien in spreekvaardigheid. Je leert hoe je op een goede manier Bijbelteksten kunt interpreteren, hoe je vanuit je vondsten uit de Bijbel een verbindend en overtuigend verhaal kunt maken en hoe je dat op de beste manier kunt overbrengen. De avondscholen bieden een optimale mix aan onderwijs en training en zijn een feest voor je persoonlijke ontwikkeling.

 

Je bent van harte welkom in één van onze programma's.

Maak kennis met de trainers 

Bekijk de masterclasses 

Bekijk de trainingen 

Neem contact met ons op 

We helpen je graag verder.

Met vriendelijke groet,

Henk & Ruth Stoorvogel