TRAINING
BOEKEN
MENU

Impactvol spreken vanuit de brieven
Rotterdam

Impactvol spreken vanuit de brieven
Rotterdam

De brieven in het Nieuwe Testament geven ons een boeiend inkijk in het leven van de eerste gemeenten. Vol praktische aanwijzingen over hoe het alledaagse leven van een volgeling van Jezus eruit ziet maar ook een rijke schat aan theologie als fundament onder dat leven. De brieven zijn geliefd maar niet altijd even toegankelijk. Petrus schrijft zelfs over de brieven van Paulus dat ‘één en ander daarin moeilijk te begrijpen is’ (2 Pet. 3:16). In deze training leer je de brieven uit Nieuwe Testament lezen én interpreteren. Je krijgt inzicht in het arsenaal aan retorische technieken en tactieken die de schrijvers inzetten om hun hoorders tot verandering te brengen. Je krijgt grip op de gedachtegangen van de brieven, leert redeneren als Paulus en de denkwijzen in de brieven te vertalen in krachtige preken. Onder deskundige begeleiding bereid je twee preken vanuit één brief voor die je live voor de groep houdt, waardoor je diep in jouw
communicatiekracht investeert.

 

De training is voor jou als...

- Je een kenner wil worden van één van de meest intrigerende genres van de Bijbel: de brief
- Je grip wil krijgen op de technieken die in de brieven worden gebruikt, zodat je de brieven uit de Bijbel op waarde kunt schatten en diepgaand kunt interpreteren.
- Je jouw communicatiekracht in het spreken vanuit de brieven beslissend wil verbeteren.

 

Opzet

Bart van Nes ontwikkelde de training Impactvol spreken vanuit de brieven. Hij bestudeerde de grootste denkers met betrekking tot de brieven en vatte de kern van hun onderwijs samen in een training die voor iedereen toegankelijk is, en mensen op alle niveaus uitdaagt en helpt om zich te bekwamen in het interpreteren van Bijbelse brieven. De eerste twee sessies van de training ontvang je onderwijs over de interpretatie van de brieven. De laatste twee sessies schrijf je voor elke sessie een preek vanuit een brief die je live voor de groep houdt. Je ontvangt feedback en traint de aspecten van podiumcommunicatie die jou helpen een krachtiger spreker te worden.

 

RESULTAAT

Na het volgen van de zomerschool heb je de volgende doelen bereikt:
- Je kent de technieken van de briefschrijvers en kunt deze toepassen op de interpretatie van de brieven.
- Je krijgt inzicht in de gedachtegangen van de brieven en hoe de schrijvers redeneren met hun publiek
- Je kunt de bestudering van de brieven vertalen naar impactvolle preken.
-Je kent de fases van Ontdekken, Ordenen, Omschrijven, Onthouden en Overdragen en kunt deze toepassen op jouw preken en podiumpresentatie.
- Je hebt je communicatiekracht beslissend versterkt waardoor je jaren vooruit kunt in gedenkwaardige prediking.

 


WAT WE GAAN DOEN

Sessie 1:
- De wereld van de brief – de vier onderdelen van de brief, retorische stijlen en technieken.
Sessie 2:
- De grootste brief: Romeinen
- Het herkennen en interpreteren van herhaalde thema's en structuur in de brieven
- Het trainen van de vaardigheid tot interpreteren van Bijbelse poëzie.
Sessie 3:
- Podiumtraining vanuit verschillende voorbereide preken vanuit Nieuwtestamentische brieven
- Live-coaching in spreken en interpratie in kleine groepen.
Sessie 4:
- Podiumtraining vanuit verschillende voorbereide preken vanuit Nieuwtestamentische brieven
- Live-coaching in spreken en interpratie in kleine groepen.

 

PRAKTISCHE INFORMATIE

 De training wordt gegeven voor maximaal 12 personen, waarbij de onderwijssessies voor de hele groep gegeven worden sessie 1 en 2) en de trainingssessies in groepjes van 4 personen plaatsvinden. Zo ontvangt iedere deelnemer optimale persoonlijke begeleiding en ontstaat een ideale leeromgeving. De sessies duren één dagdeel elk en worden in de duur van twee maanden gegeven, zo is er voldoende tijd voor de thuiswerkopdrachten en ontstaat een dynamisch leertraject van twee maanden. De trainers zijn ook tussen de sessies door beschikbaar voor sparring en begeleiding. De training zal doorgang vinden bij een minimaal van zes deelnemers.

De training vindt plaats in Rotterdam. De sessies duren van 13:30 tot 16:30 uur.
De studiebelasting is ongeveer 3,5 uur per week inclusief opdrachten en trainingen.
De investering voor de training bedraagt 990 euro, exclusief BTW.

 

WAT JE ONTVANGT

- Het werkboek ‘impactvol spreken vanuit de brieven’
- Een notitieboek voor het schrijven van toekomstige preken.
- Aan het eind van de training ontvang je een certificaat.
 

 


VERSTERK JOUW POSITIE OP DE ARBEIDSMARKT

Spreken en presenteren worden steeds belangrijker. In functies van leiderschap,coördinatie, begeleiding van mensen en informatie-overdracht is de kunst van spreekvaardigheid in toenemende mate van doorslaggevend belang. Deze training
versterkt jouw positie op de arbeidsmarkt. Onze trainingen hebben een stevig wetenschappelijk fundament, waarbij de nieuwste inzichten vanuit de communicatiewetenschap, psychologie en theologie worden toegepast. Ons handboek KLINK - Spreken met impact wordt breed gewaardeerd op Universiteiten en Hogescholen in Nederland. Alle trainingen van het Sermon Movement Center vallen onder het NRTO keurmerk. Dit keurmerk staat voor hoogwaardige training die
de professionaliteit van de deelnemer versterkt. Deze training geeft jou diepe kennis op het gebied van communicatiewetenschap en spreekvaardigheid. Je traint alle basisvaardigheden in het proces van spreken en presenteren. Daardoor zul jij als persoon meer tevoorschijn komen, dieper verbinding kunnen maken met je publiek
en je boodschap met meer overtuigingskracht kunnen overdragen. Je groeit daardoor in persoonlijkheid en leiderschap. Jouw denken en vaardigheden worden getraind, waardoor duurzame ontwikkeling in professionaliteit ontstaat die breed
toepasbaar is.

2 februari 2024 - 2 februari - 9 februari - 1 maart en 22 maart
€ 990,- per persoon excl. btw
Rotterdam

Inschrijven

Betaalmethode