TRAINING
BOEKEN
MENU

WINTERSCHOOL
Impactvol spreken vanuit Openbaring

WINTERSCHOOL
Impactvol spreken vanuit Openbaring

Leer apocalyptische teksten lezen en interpreteren. Apocalyps betekent openbaring of onthulling met als doel om zaken te verhelderen. In de praktijk wagen veel Bijbellezers zich echter niet aan Openbaring, de tweede helft van Daniël en andere apocalyptische teksten, omdat ze zo vreemd of bizar overkomen. Tel daarbij op alle verschillende visies die mensen hebben en de verwarring is compleet. In de module Apocalyptiek interpreteren ontdek je de technieken die Bijbelschrijvers hebben gebruikt om via apocalyptische teksten het grote perspectief van God op de werkelijkheid te laten zien. Je wordt meegenomen in een rijke wereld van beelden en metaforen die uitdrukking geven aan datgene wat we in normale woorden niet kunnen vangen. Beelden die de verbeelding prikkelen, op het scherpst van de snede uitdagen in onze diepste overtuigingen en met snijdende urgentie ons voor Levensveranderende keuzes plaatsen.

In deze training leer je niet alleen de Bijbelse apocalyptiek interpreteren, maar schrijf je onder deskundige begeleiding ook twee preken vanuit het boek Openbaring die je live voor de groep houdt, waardoor je diep in jouw communicatiekracht investeert.

 


DE TRAINING IS VOOR JOU ALS...

- Je een kenner wil worden van één van de spannendste genres van de Bijbel: de Bijbelse apocalyptiek
- Je grip wil krijgen op de technieken die in Bijbelse apocalyptiek worden gebruikt, zodat je alle apocalyptische teksten uit de Bijbel op waarde kunt schatten en diepgaand kunt interpreteren.
- Je jouw communicatiekracht in het spreken vanuit Bijbelse apocalyptiek beslissend wil verbeteren.

 

OPZET

Bart van Nes ontwikkelde de training impactvol spreken vanuit openabringen, met de bijbehorende studiepager. Hij bestudeerde de grootste denkers met betrekking tot Bijbelse apocalyptiek en vatte de kern van hun onderwijs samen in een training die voor iedereen toegankelijk is, en mensen op alle niveaus uitdaagt en helpt om zich te bekwamen in het interpreteren van apocalyptische teksten. De eerste twee sessies van de training ontvang je aan de hand van de studiepager onderwijs over de interpretatie van apocalyptische teksten. De laatste twee sessies schrijf je voor elke sessie een preek vanuit het boek Openbaring of een andere apocalyptische tekst die je live voor de groep houdt. Je ontvangt feedback en traint de aspecten van podiumcommunicatie die jou helpen een krachtiger spreker te worden.


RESULTAAT

Na het volgen van de training heb je de volgende doelen bereikt:

-Je kent de technieken van de schrijvers van Bijbelse apocalyptiek, de wereld van beelden en metaforen in deze teksten en kunt deze toepassen in de interpretatie van apocalyptische teksten.
- Je kunt de studiepager toepassen op apocalyptische teksten en daardoor deze teksten dieper interpreteren.
- Je kunt de bestudering van de Bijbelse apocalyptiek vertalen naar impactvolle preken.
-Je kent de fases van Ontdekken, Ordenen, Omschrijven, Onthouden en Overdragen en kunt deze toepassen op jouw preken en podiumpresentatie.
- Je hebt je communicatiekracht beslissend versterkt waardoor je jaren vooruit kunt in gedenkwaardige prediking.


WAT WE GAAN DOEN

Sessie 1:
- De wereld van de apocalyptiek en inleiding tot het boek Openbaring
- De studiepager geïllustreerd en toegepast in enkele apocalyptische teksten

Sessie 2:
- Het interpreteren van Bijbelse apocalyptiek in langere en complexere teksten.
- Het herkennen en interpreteren van herhaalde thema's en structuur in Bijbelse poëzie.
- Het trainen van de vaardigheid tot interpreteren van Bijbelse apocalyptiek

Sessie 3:
- Podiumtraining vanuit verschillende voorbereide preken vanuit Bijbelse apocalyptiek
- Verfijning van het gebruik van de studiepager.
- Live-coaching in spreken en interpratie in kleine groepen.

Sessie 4:
- Podiumtraining vanuit verschillende voorbereide preken vanuit Bijbelse apocalyptiek.
- Verfijning van het gebruik van de studiepager.

 

PRAKTISCHE INFORMATIE

De Winterschool wordt gegeven in Klooster Fransiscushuis in Denekamp van 18 tot 20 januari 2024. De cursusprijs is inclusief overnachtingen en volpension. De investering voor de Winterschool bedraagt 1.490 euro exclusief BTW. De studiebelasting is verdeeld in 8 uur college, 10 uur zelfstudie en 8 werkcolleges.


Via deze pagina kun je je aanmelden en betaal je meteen via iDeal. Ontvang je liever een factuur? Ook dat kan. Stuur ons dan een mailtje met jouw interesse tot deelname aan de Winterschool en we nemen contact met je op over de praktische afhandeling. 

 

WAT JE ONTVANGT

Als deelnemer aan de Winterschool ontvang je het volgende:

- De Studiepagers Apocalyptiek Leren Interpreteren en Impactvolle Podiumcommunicatie.
- Het boek KLINK - Spreken met Impact.
- Een persoonlijke intake en twee persoonlijke coachingsessies (de twee sessies vinden tijdens de Winterschool plaats en zijn 30 minuten elk).
- Persoonlijke begeleiding bij alle opdrachten voor de duur van de training.
- Een notitieboek voor het schrijven van toekomstige preken.
- Aan het eind van de training ontvang je een certificaat.

 

Informatie

Binnen de winterschool bieden we nog de basis training verbindend en overtuigd spreken aan (Winterschool voor Spreekvaardigheid).

Indien dit de eerste training is die je wilt volgen bij het Sermon Movement Center dan raden we je aan om te starten met de winterschool: Verbindend en overtuigd spreken. Meer informatie over deze trainingen vindt u hier'.

 

 

VERSTERK JOUW POSITIE OP DE ARBEIDSMARKT

Spreken en presenteren worden steeds belangrijker. In functies van leiderschap, coördinatie, begeleiding van mensen en informatie-overdracht is de kunst van spreekvaardigheid in toenemende mate van doorslaggevend belang. Deze training versterkt jouw positie op de arbeidsmarkt. Onze trainingen hebben een stevig wetenschappelijk fundament, waarbij de nieuwste inzichten vanuit de communicatiewetenschap, psychologie en theologie worden toegepast. Ons handboek KLINK - Spreken met impact wordt breed gewaardeerd op Universiteiten en Hogescholen in Nederland. Alle trainingen van het Sermon Movement Center vallen onder het NRTO keurmerk. Dit keurmerk staat voor hoogwaardige training die de professionaliteit van de deelnemer versterkt. Deze training geeft jou diepe kennis op het gebied van communicatiewetenschap en spreekvaardigheid. Je traint alle basisvaardigheden in het proces van spreken en presenteren. Daardoor zul jij als persoon meer tevoorschijn komen, dieper verbinding kunnen maken met je publiek en je boodschap met meer overtuigingskracht kunnen overdragen. Je groeit daardoor in persoonlijkheid en leiderschap. Jouw denken en vaardigheden worden getraind, waardoor duurzame ontwikkeling in professionaliteit ontstaat die breed toepasbaar is.

 

18 januari 2024 - 18 tot 20 januari 2024
€ 1.490,- per persoon excl. btw
Klooster Franciscushuis Denekamp

Inschrijven

Betaalmethode