TRAINING
BOEKEN
MENU

Webshop

Viva de Kerk

Inspiratie voor de kerk

Dit boek is ontstaan vanuit diepe liefde voor de plaatselijke gemeente van Jezus Christus en anno 2021 actueler dan ooit. Het gaat me aan het hart dat zoveel kerken en gemeenten worstelen om te overleven. Ik hoorde een kerkleider zeggen: 'Mijn doel is om de schapen die ik heb te behouden. Het is in deze tijd niet meer mogelijk om verloren schapen te redden.' Maar zo kan het toch niet zijn? De kerk van Jezus Christus is er op ontworpen om tegen de klippen op te groeien. Jézus bouwt zijn kerk, in de moeilijkste omstandigheden, óók in het Nederland van de 21e eeuw.

In dit boek werk ik 10 eigenschappen van de eerste kerk in Antiochië uit. Het was de eerste kerk die vanuit de heidenen werd gesticht; een bruisende gemeenschap van mensen die met ware doodsverachting voor Jezus gingen en een enorme missionaire impact op de samenleving hadden.

Visie lekt weg. En wat we nodig hebben is een plaatje: een beeld van hoe de kerk van Jezus Christus kan zijn. Niet gebaseerd op moderne modellen of een vijfstappenplan, maar diep geworteld in het Woord van God. In dit boek maak je kennis met de kerk in Antiochië - en beschrijf ik hoe de principes van toen nog altijd springlevend zijn en ons kunnen helpen onze kerken en gemeenten te leiden richting de toekomst.

Omdat ik deze thematiek zo belangrijk vind, organiseer ik rondom ditzelfde thema ook Masterclasses. Tijdens deze Masterclasses gaan we samen aan de slag op het gebied van gemeente-ontwikkeling en ontvang je inspiratie en handvaten om in jouw lokale kerk mee aan de slag te gaan. Het is ook mogelijk om een Viva de Kerk-workshop in jouw eigen gemeente aan te vragen via het contactformulier.

 

10 principes voor een bloeiende gemeente

De 10 principes die ik vanuit de gemeente in Antiochië uitwerk zijn:

1. De basis voor een bloeiende gemeente is de voortdurende prediking van het Woord van Jezus als Heer.

2. In een gezonde gemeente nemen de mensen de navolging van Christus bloedserieus.

3. Een levende gemeente kent een krachtige werking van de heilige Geest.

4. In een gemeente met impact kijken de leiders naar jonge gelovigen door een genadebril.

5. Een gemeente waar vrede heerst is in staat om conflicten goed te managen.

6. Een kerk met invloed op de samenleving is niet bang om te innoveren.

7. Een bloeiende gemeente heeft een krachtig leiderschapsteam.

8. Een vitale kerk praktiseert de geestelijke disciplines.

9. Een gemeente die Israël zegent, zal zelf ook worden gezegend.

10. De zegen die God kan verspreiden door een zendende kerk is ongelimiteerd.

 

Masterclass Viva de Kerk

De Masterclass Viva de Kerk geeft je de gelegenheid om dieper op de thematiek van dit boek in te gaan. In een schitterende ambiance neemt Henk Stoorvogel je mee naar de gemeente van Antiochië en geeft hij handvaten om de verschillende thema’s praktisch te maken en stappen te zetten in visieontwikkeling.

De Masterclass behandelt de volgende onderwerpen:

-        De tien kenmerken van de gemeente in Antiochie

-        Essentiële bouwstenen voor het ontwikkelen van een aansprekende visie

-        Authentiek geestelijk leiderschap in een veranderende omgeving

Aan de hand van de gemeente in Antiochie denk je na over de huidige en gewenste situatie in jouw kerk. Er is volop gelegenheid voor overdenking, uitwisseling en inspiratie.

Meer informatie en aanmelding via op www.henkstoorvogel.nl, onder 'masterclasses'.

 

Visie-workshop Viva de Kerk

Soms kom je er samen gewoon even niet uit en helpt het om iemand van buitenaf te vragen om inspiratie of begeleiding. Hij of zij weet net de juiste vragen te stellen en wordt niet gehinderd door een teveel aan voorkennis. Op objectieve en inspirerende wijze kan de begeleider een proces vlot trekken, of je team de juiste kant op helpen.

De Visie-workshop Viva de Kerk geeft je de gelegenheid om met een team van leiders of ambtsdragers uit jouw kerk met visieontwikkeling aan de slag te gaan. Aan de hand van de gemeente in Antiochie wordt het gesprek over de toekomst van jouw kerk aangegaan. Henk Stoorvogel, of één van zijn collega’s neemt jouw team mee in het zetten van praktische stappen met betrekking tot visieontwikkeling.

-        Inspirerende inleiding

-        Creatieve werkvormen om te komen tot visieontwikkeling

-        Overdenking, uitwisseling en ontwikkeling op het gebied van visie voor de kerk

Meer informatie en aanmelding via het contactformulier op deze website.

 

 

€14,67